Main content

Content

Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 • Uw persoonsgegevens worden door VRT in een bestand opgenomen. De verwerking van uw persoonsgegevens valt onder toepassing van en is uitgewerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan.
 • De toegangstickets worden niet geruild of terugbetaald, om welke reden dan ook.
 • Misbruik of namaak van de toegangsdocumenten wordt juridisch vervolgd.
 • VRT behoudt zich het recht voor om het programma van het evenement te wijzigen.
 • VRT is niet aansprakelijk bij eventuele ongevallen, stoffelijk schade of lichamelijke letsels die zich zouden kunnen voordoen door het bijwonen van het evenement Het Vooruitzicht, op welke rechtsgrond dan ook.
 • Sinds 1 januari 2006 mag u niet meer roken in publieke ruimtes, dus ook niet in het MTC.
 • Het maken van foto's, video- en audio-opnames voor professioneel gebruik of commerciële doeleinden is niet toegelaten. Indien u audiovisuele opnames maakt en deze besluit te delen via sociale media, gelieve dan gebruik te maken van onze hashtag #hvz18.
 • Gelieve de privacy te respecteren van de personen die u fotografeert.
 • Middels de aankoop van een ticket geeft u toestemming voor de audiovisuele opname door de VRT van het evenement (in het kader waarvan u in beeld kan komen) met het oog op verslaggeving van het evenement door de VRT via televisie, website, op sociale media of enige andere wijze. …. Eveneens geeft u toestemming voor het door de VRT verspreiden van deze beelden.
 • Drank is verkrijgbaar in het MTC.
 • In het MTC zijn geen dieren toegelaten, tenzij geleidehonden voor mensen met een beperking.
 • Het gebouw en de zalen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.
 • Het verdelen van flyers, tickets of businesskaartjes, of het voeren van enige andere promotie of publiciteit op het evenement is niet toegelaten.
 • Kleding en zichtbaar herkenbare kenmerken die een expliciete beweging of groepering uitdrukken, zijn niet toegelaten.
 • Middels aankoop van een ticket voor Het Vooruitzicht 2018 accepteert u de algemene voorwaarden.

Contact

Contact center VRT

Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
VRT NV van publiek recht.

Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel