Main content

Content

Chris De Nijs

Chris De Nijs is 58 jaar, gehuwd met Katrien Deroo en vader van 3 kinderen. Hij woont in Brugge. Hij is licentiaat in de orthopedagogiek (UGent) en licentiaat politieke en sociale wetenschappen (Pers en Communicatie; UGent). Hij werkte eerst een vijftal jaren als orthopedagoog in Spermalie en Ganspoel, beide voorzieningen voor blinde of slechtziende kinderen met op zijn minst ook een verstandelijke handicap. Sinds 30 jaar is hij journalist bij Het Journaal van VRT NWS. Hij probeert de sociaaleconomische thema’s bij te houden: naast armoede, arbeid en werkloosheid, pensioenen, ziekteverzekering en arbeidsongeschiktheid, volgt hij ook het Vlaams welzijns-, gehandicapten- en ouderenbeleid.

In de mate van het mogelijke en in zoverre daar tijd voor overblijft, tracht hij zich nuttig te maken als vrijwilliger in enkele raden van bestuur bij vzw’s.

Voor iedereen een job… ook aan de onderkant?

Is er – in vergelijking met andere Europese (deel)staten - werkelijk zo weinig werk voor de Vlaming? Of wordt het voor de bedrijven niet veeleer vechten voor te schaarse goede arbeidskrachten? Pakken robotten en slimme netwerkcomputers het werk weg of bieden ze kansen? Wie is het meest bedreigd?

Komt er eindelijk beterschap voor de ondergroep van laaggeschoolden, mensen met een beperking, allochtonen, ouderen? Blijft dat de schande van Vlaanderen en concentreert de armoede zich nog meer bij een ondergroep van huishoudens zonder enig perspectief op arbeid? Of zijn er uitwegen?

Is flexibiliteit via kleine, losse contracten met lage verdienste zo’n uitweg of een vloek? Heeft de Vlaming eigenlijk wel veel te klagen over onregelmatig en hard labeur, met slechte statuten?

Chris De Nijs probeert een begin van antwoord te bieden en enige nuance.

Chris De Nijs ken je van:

Chris steunt Welzijnsschakel Integraal vzw in Brugge

Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw biedt kansen aan (kans)arme autochtone en anderstalige kinderen, jongeren en volwassenen, met als doel hen eigenwaarde te geven, hen zelfstandig te maken en de kans op het bekomen van een diploma optimaal te houden. De belangrijkste werkingen zijn: huiswerk- en studiebegeleiding, de zomerschool, lessen Nederlands voor volwassen anderstaligen. In 2016 en 2017 wil men bijkomend inzetten op de ondersteuning van vluchtelingen binnen de doelgroep anderstalige nieuwkomers door hen te integreren in de verschillende deelwerkingen, Nederlandse lessen, studerende volwassen bijstaan bij hun studies, ondersteuning bij het opvolgen van de schoolloopbaan van de kinderen.

Amra Dorjbayar Amra steunt Vereniging Voor Solidariteit VZW Amra Dorjbayar Racismedebat in Vlaanderen: is er een weg uit de vicieuze cirkel? Annelies Beck & Willem Van Mullem Annelies en Willem steunen vzw Bindkracht Annelies Beck & Willem Van Mullem Terzake gefileerd: moet er nog duiding zijn? Bart Verhulst & Marc Van de Looverbosch Bart en Marc steunen VZW Bindkracht Bart Verhulst & Marc Van de Looverbosch De strijd om de sjerp. Voorspel voor 2019? Björn Soenens (video) & Bert De Vroey Björn en Bert steunen Unicef België & Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen Björn Soenens (video) & Bert De Vroey Dagen met Trump. Een jaar turbulentie. Bram Vandeputte & Pieterjan De Smedt Bram en Pieterjan steunen Tejo vzw Bram Vandeputte & Pieterjan De Smedt Bepaalt Facebook straks de verkiezingsuitslag van 2018? Brigitte Vermeersch Brigitte steunt TADA Brigitte Vermeersch Een warme klas voor elk kind. Uitdagingen voor het Vlaamse onderwijs. Caroline Van den Berghe & Dirk Leestmans Caroline en Dirk steunen Kinderkankerfonds Caroline Van den Berghe & Dirk Leestmans Iedereen rechter? U oordeelt toch ook. Chris De Nijs Chris steunt Welzijnsschakel Integraal vzw in Brugge Chris De Nijs Voor iedereen een job… ook aan de onderkant? Hanne Decoutere & Pascale Mertens Hanne en Pascale steunen VZW Bindkracht Hanne Decoutere & Pascale Mertens Achter de schermen van Het Journaal. Ivan De Vadder Ivan steunt de VZW Stop Darmkanker Ivan De Vadder Het Verdriet van België: A failed state of gidsland? Jan Balliauw & Marijn Trio Jan en Marijn steunen Vluchtelingenwerk Vlaanderen Jan Balliauw & Marijn Trio Het Rusland achter de schone schijn. Jens Franssen Jens steunt Moeders voor Vrede Jens Franssen De prijs voor vrede in 2018. Jeroen Reygaert & Roel Pennemans Roel en Jeroen steunen VZW Bindkracht Jeroen Reygaert & Roel Pennemans Weiter so, Frau Merkel? Katrien Vanderschoot Katrien steunt Rock Bujumbura Katrien Vanderschoot Jong, pienter en zwart: welke perspectieven hebben Afrikaanse jongeren? Leen De Witte & Rob Heirbaut Rob en Leen steunen VZW Bindkracht Leen De Witte & Rob Heirbaut Europa wakosta? Loutfi Belghmidi Loutfi steunt Cunina Loutfi Belghmidi De smartphone: al 10 jaar niet meer weg te denken maar ook zo de komende 10 jaar? Michaël Van Droogenbroeck & Steven Rombaut Michaël en Steven steunen Recht op waardig sterven vzw Michaël Van Droogenbroeck & Steven Rombaut 2018: het jaar van de crash? Riadh Bahri & Steven Decraene Riadh en Steven steunen Kinderkankerfonds Riadh Bahri & Steven Decraene Brace for impact! Hoe crashproof is de luchtvaartsector? Rudi Vranckx Rudi steunt The Sound Of Home Rudi Vranckx Exit – Het einde van de Jihad? Stefaan Meerbergen Stef steunt TADA Stefaan Meerbergen Salafisme. Leven als de Profeet in het België van 2018. Sven Pichal Sven steunt Ergasia Sven Pichal Hoe machtig wordt de consument in 2018? Tim Pauwels Tim steunt Vredeseilanden Tim Pauwels Waar klaagt u over? Tim Verheyden Tim steunt Ambulance Wens België Tim Verheyden Hoe sociale media onze aandacht kapen en onze hersenen hacken. Tom Van de Weghe Tom steunt VZW Stappen Tom Van de Weghe Hoe ongerust moeten we zijn over Noord-Korea? Veerle De Vos Veerle steunt TADA Veerle De Vos De kleren van de nieuwe Keizer: de grenzeloze ambitie van China.